Ledarläger 16 – 17 oktober

Ung Ledare 365 – lägret där du som ledare får vara deltagare! Ung ledare 365 är en kombo av läger och ledarträning dit man kommer tillsammans med sitt ungdomsledarteam. Under dagarna får man möjlighet att nätverka med andra ungdomsledare, ta emot praktisk ledarskapsundervisning som processas i teamen, lovsjunga och delta i happenings, lekar och fest.…