Läger

En av Evangeliska Frikyrkans uppgifter är att samordna och skapa arrangemang som enskilda församlingar inte har möjlighet till. Lägren är ett komplement till den kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet som de lokala församlingarna bedriver.
På läger har barn och ungdomar en fantastisk möjlighet att lära sig mer om kristen tro och göra andliga upplevelser som kan få betydelse för hela livet. Samtidigt träffar man nya vänner från andra delar av länet.

EFK-Östgötamisssionen arrangerar sommar och vinterläger för barn/ungdomar från sju år och uppåt övre tonåren.
Lägren bygger på att ledare från den lokala församlingen följer med på och gärna ingår i planeringsteam för varje enskilt läger. Det är viktigt för barnens trygghet att de känner sin ledare och för uppföljning i hemförsamlingen.

I lägeravgiften ingår mat och logi. Resor till och från lägergården ingår inte.
Lägeravgiften betalas till den lokala församlingen. Församlingen får efter lägrets slut en faktura på deltagaravgifterna från Östgötamissionens kassör.

Läger 2017

 

Sportlovsläger        Åk 1- 7                                     17/18 – 20 febr.
Avgift: 550 kr/500 kr
Kontakt: Johan Sunesson 0761-88 11 44

Tonårshelg             Från 13 år                               24 – 26 mars
Avgift: 300 kr
Kontakt: Andreas Thörn 0704-83 33 32

Konfaläger             14 år                                        27 april – 1 maj
Avgift 750 kr
Kontakt: Anna Karlsson 0706-27 28 75

Sång o Dansläger  Åk 2 – 6                                  2 – 4 juni
Avgift 450 kr
Kontakt: Annika Jarander 0702-19 66 03

Sommarläger         Åk 1 – 6                                   3 – 6 augusti
Avgift 500 kr
Kontakt: Andreas Thörn 0704-83 33 32