En av Evangeliska Frikyrkans uppgifter är att samordna och skapa arrangemang som enskilda församlingar inte har möjlighet till. Lägren är ett komplement till den kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet som de lokala församlingarna bedriver.
På läger har barn och ungdomar en fantastisk möjlighet att lära sig mer om kristen tro och göra andliga upplevelser som kan få betydelse för hela livet. Samtidigt träffar man nya vänner från andra delar av länet.

EFK-Östgötamisssionen arrangerar sommar och vinterläger för barn/ungdomar från sju år och uppåt övre tonåren.
Lägren bygger på att ledare från den lokala församlingen följer med på och gärna ingår i planeringsteam för varje enskilt läger. Det är viktigt för barnens trygghet att de känner sin ledare och för uppföljning i hemförsamlingen.

I lägeravgiften ingår mat och logi. Resor till och från lägergården ingår inte.
Lägeravgiften betalas till den lokala församlingen. Församlingen får efter lägrets slut en faktura på deltagaravgifterna från Östgötamissionens kassör.

Läger 2021

Sportlovsläger
åk. 4-6: 19-22/2
åk. 1-3: 26-28/2

Barnkörläger
åk. 1-6: 28-30/5

Sommarläger
åk. 1-6: 5-8/8