Ung Ledare 365 – lägret där du som ledare får vara deltagare!

Ung ledare 365 är en kombo av läger och ledarträning dit man kommer tillsammans med sitt ungdomsledarteam. Under dagarna får man möjlighet att nätverka med andra ungdomsledare, ta emot praktisk ledarskapsundervisning som processas i teamen, lovsjunga och delta i happenings, lekar och fest.

Tema SE
I Bibeln kan vi läsa om hur Gud uppmanar människor i olika situationer att SE. Att se att Gud är med. Att se hoppet. Att se vad Gud gör och att han är med. Mer än någonsin behöver vi få lyfta våra blickar och se på Jesus och det han gör i vår tid. Vi kommer att beröra ämnen som handlar om teambuilding, hur vi formar lärjungakultur i vår ungdomsgrupp och hur vi ser på oss själva och varandra som ledare.

För vem? Detta läger är för ungdomsledarteamet i din församling – anställda och volontära. Lägret är utformat för att man under dagarna bearbetar undervisningen i sina team. Lägsta ålder är 16 år.

Lägret görs på tre platser
Hjälmargården 16 – 17 oktober
Östgötagården 16- 17 oktober
Småland 13-14 november

Anmälan:
Anmäl dig till din lokala huvudledare som SENAST 3 oktober anmäler er till johanna.elander@elim.se. Vi har begränsat antal platser så först till kvarn.

Har du frågor? Kontakta:
Johanna Elander, johanna.elander@elim.se, 0739-012949

Pris: 250 kr. Du betalar in avgiften till din församling. Avgiften faktureras sedan till församlingen.
Priset är subventionerat av EFK Ungs bidragsspår. Om din ungdomsförening och du är medlem där kan du också söka ett enskilt stipendie på resten av summan. Läs mer på: bidragssparet.se

Arrangörer: Ksm Ung, Kssb Ung, EFK-Östgötamissionen och EFK Ungs Bidragsspår i samarbete med Bilda och EFK.
Vi följer FHM:s riktlinjer.