Läger

Vi tycker att läger är årets höjdpunkt! Och vi önskar att så många barn och ungdomar som möjligt ska få chansen att uppleva den gemenskap, glädje och erfarenhet av Gud som ett läger kan ge!

Varje år arrangerar därför EFK-Östgötamissionen i samarbete med församlingar i Östergötland flera läger för barn och ungdomar på Östgötagården. Lägren är ett komplement till den kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet som de lokala församlingarna bedriver. På läger har barn och ungdomar en fantastisk möjlighet att lära sig mer om kristen tro och göra andliga upplevelser som kan få betydelse för hela livet. Samtidigt träffar både deltagare och ledare nya vänner från andra delar av länet.

Våra läger fungerar så att ledare från den lokala församlingen följer med på och ingår i planeringsteamet för varje enskilt läger. Det är viktigt för barnens trygghet att de känner sin ledare och för uppföljning i hemförsamlingen.

I lägeravgiften ingår mat och logi. Resor till och från lägergården ingår inte. Lägeravgiften betalas till den lokala församlingen. Församlingen får efter lägrets slut en faktura på deltagaravgifterna från Östgötamissionens kassör.

Årsplaneringen och samordningen av lägren sker i lägerkommitten som består av representanter från olika församlingar i länet. Det arbetet leds av Östgötamissionens lägersamordnare.

Lägerkommitté

Ia Danielsson (Ryttargårdskyrkan, Linköping)
Johanna Elander (Elimförsamlingen, Askeby)
Sarah Kaguama (Brokyrkan, Rimforsa)
Sofia Holst (Härnakyrkan, Ljungsbro)
Jessica Wernholt (Johanneskyrkan, Linköping)

Lägersamordnare

Johanna Elander, Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
0739012949, lager@ostgotagarden.se

 

Läger 2024

Barnkördag
För förskoleklass och uppåt. Lördag 2 mars i Ryttargårdskyrkan. Anmälan. Läs mer på ryttargardskyrkan.se. Anmälan

Påsklovsläger
För åk 2-6: 4-7 april
Första planeringsträffen för huvudledare: Tor 15 feb kl 18.30 i Ryttargårdskyrkan.
Ledarsamling för alla ledare ons 13 mars kl 18.30 i Ryttargårdskyrkan
Länk till information och anmälan

Konfaläger
För konfagrupper: 26-28 april

Tonårsbibelskolan Liljeholmen
För dig född 2010-2005: 22 – 31 juli
Länk till information och anmälan

Sommarläger
För dig som slutat åk 2-6: 1-4 augusti
Ledarsamling för alla ledare: 3 juni kl. 18:30 i Johanneskyrkan, Linköping 
Länk till information och anmälan

Sång och dansläger – är tyvärr inställt!
För dig i åk 2 och uppåt: 27-29 september

UNG ledare 365
Läger och teambuilding för ledarteam som leder unga: 12-13 oktober
Länk till information och anmälan Sista anmälningsdag 22 september.

Lägren arrangeras av Evangeliska frikyrkan Östgötamissionen i samarbete med församlingarna i Östergötland och Studieförbundet Bilda.

Vill din församling vara med eller har frågor? Kontakta lägersamordnare Johanna Elander.