Om oss

Välkommen till EFK Östgötamissionen. Vi är en av 8 regioner inom det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), en rikstäckande missionsrörelse med ca 30 000 medlemmar i ca 330 församlingar.
EFK Östgötamissionen är en samarbetsorganisation mellan 34 församlingar i Östergötland. Totalt med ca 3000 medlemmar.

EFK Östgötamissionen vill vara med och skapa mötesplatser mellan människor i lovsång, bön och undervisning, samt att ge möjlighet för överlåtelse till Jesus Kristus.
Vi arbetar med konferenser, läger och församlingshelger. Dessutom erbjuder vi externa gäster att hyra hela eller delar av vår lägergård Östgötagården.
Verksamheten är beroende av gåvogivare. Stöd EFK Östgötamissionen på plusgiro 1313539-7, bankgiro 5233-3622 eller swish 1235209515. Tack för din gåva!

Historik
1955 startade lägerverksamhet då några eldsjälar anordnade läger.
Då fanns inte några hus på området utan man bodde i tält. Efter några regniga somrar insåg man behovet av att bygga. Så de första byggnaderna var klara innan organisationen Östgötamissionen bildades 1966. Organisationen bestod av Örebromissionens församlingar i Östergötland.
1998 var det dags att omorganisera då Nybygget region Öst bildades av Örebromissionens Östgötamission och Helgelseförbundets Östgötamission.
2003 ändrades namnet till Evangeliska Frikyrkan Östgötamissionen.
Lägergården, Östgötagården, ligger vid sjön Åsunden i Rimforsa i den vackra Kindabygden.
Under årens lopp har gården byggts ut och renoverats vid ett flertal tillfällen och har idag drygt hundra sängplatser, modernt kök, samlingssalar och sommarkyrka.

Personal
Örjan Holmberg, vaktmästare
Kerstin Persson, ansvarig för köksteamet och bokningsansvarig
För bokning av Östgötagården kontakta oss via 0494-20311 eller e-post ostgotagarden@telia.com

Styrelse
Ordförande: Lars Newman, Linköping
Vice ordförande: Per Andersson, Norrköping
Kassör: Jan Persson, Rimforsa
Sekreterare: Jan Gustafson, Kisa
Övriga:
Börje Johansson
Ramona Turesson
Eva Johannesson
Henrik Sjöberg
Birger Ingberg
Representant från pastorskåren:
Jan Gustafsson, ordinarie
Niklas Bjernhagen

Lägerkommitté
Sofia Holst (Härnakyrkan, Ljungsbro, sammankallande)
Johanna Elander (Elim Askeby)
Per-Henrik Bark (Elim Askeby)
George Ibanez (Brokyrkan Rimforsa)
Andreas Thörn (Östra Ryd)
Cornelia Newman (Ryttargårdskyrkan Linköping)